swish_3

Avkastningen på insamlade medel används uteslutande med syftet att ständigt höja kunskapsnivån i den regionala sjukvården.

Insatserna omfattar kompetensutveckling inom såväl sjukhusvård som hemvård, där vård i livets slutskede och anhörigvård är viktiga områden.

Allt arbete i stiftelsen sker ideellt. Styrelsen består av sjukvårdspersonal och lekmän.
Allmänna förvaltningskostnader kan därmed hållas på en mycket låg nivå.
Enligt senaste årsredovisningen uppgick de till 111767  kronor, eller 0,6 % av stiftelsens kapital.( 2020)

Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Kalmar län.
Organisationsnummer 832800-7938.

Detta borgar för att Din gåva verkligen gör nytta till hela sitt belopp!

Så här gör du för att skänka en gåva för Bättre Cancersjukvård i Kalmar Län:

 

Du kan skänka din gåva direkt till stiftelsens Bankgiro 5305-7881

eller swisha till nr 123 221 04 90  eller scanna QRkod.

 

 

 

 

 

Tack för Din gåva!