2022-02-24

– Vi värnar livet och livskvalité 

Enheten för palliativ medicin har erhållit ekonomiskt bidrag från stiftelsen:
– Vi värnar livet och livskvalité 

Enheten för Palliativ Medicin ( EPM) organiserar den specialiserade palliativa vården i Region Kalmar, där arbetar Annelie Gustafsson avdelningschef och Charlotta Fredriksson, specialistsjuksköterska tillsammans med andra medarbetare. Duon berättar om verksamheten och hur man kan komma i kontakt med enheten som innefattar avdelning 30 med 10 slutenvårdsplatser ( på länssjukhuset i Kalmar), Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) med möjlighet till 40 hemsjukvårdsplatser (  i centrala Kalmar) och det Palliativa rådgivningsteamet som arbetar rådgivande till vårdgivare i hela Kalmar län för tillgång till palliativ  specialistkompetens på vårdavdelningar, mottagningar, hälsocentraler, i hemsjukvården och på vård- eller omsorgsboende.

I södra länsdelen arbetar Charlotta som specialistsjuksköterska:

”Mina samtal med vårdgivare och patienter handlar mycket om att  ge råd  kring symtomlindring och andra palliativa vårdbehov vilket kan bidra till  att möjliggöra för bästa möjliga livskvalitet. Insatserna kan se olika ut och det är viktigt att se och möta den enskilda människans behov utifrån ett helhetsperspektiv ”       

Arbetssättet på enheten har funnits sedan 2001 och är väl inarbetat. Patienter som kommer i kontakt med enheten har  symptomgivande, obotlig cancersjukdom  med behov av att lindra lidande och främja livskvalitén

Personer med cancer som kommer till vårdavdelning 30 kan göra det av olika anledningar. En del är inlagda för för symtomkontroll /symtomkontroll ofta med komplex problematik eller svårbehandlade symtom med exempelvis strålbehandling . En del patienter träffar vi endast under några få dagar, andra under flera månader och ibland år, allt beroende på hur vårdbehoven ser ut.

Man kan sammanfatta vår verksamhet med att värna livet, ge god symtomlindring och sträva efter bästa möjliga livskvalitet.

I vilket sammanhang har ni kommit i kontakt med Cancerstiftelsen i Kalmar Län

– Det har vi genom de medel som ni avsatt för bland annat utbildningar, studiebesök, konferenser kopplat till cancersjukvård för personal inom vården. Vi är många som sökt och fått utbildningsinsatser beviljade av stiftelsen genom åren. Detta har varit och är värdefullt och har stor patientnytta. Utbildningsinsatser stärker oss i vår roll inom just cancersjukvård i Kalmar län.
Saeid, sjuksköterska inom Enheten för palliativ medicin, gick kursen i  ”Samtalskonst”  i Rimforsa: ”Jag förstod vikten av hur jag börjar och avslutar det svåra samtalet – har haft stor nytta av kursen i mitt arbetsliv”

På bilderna nedan ser du kollegorna Charlotta Fredriksson och  Annelie Gustafsson.

Fakta antal personal på Enheten för Palliativ Medicin

Läkare med specialistkompetens  i palliativ medicin  : 4

Sjuksköterskor specialiserade  i palliativ vård: 3

Undersköterskor specialiserade i palliativ vård: 3

Sjuksköterskor avd 30/LAH :  27

Undersköterskor avd 30/ LAH  :  13

Sjuksköterskor i palliativa rådgivningsteamet : 9

Medicinska sekreterare : 2

Tillgång till fysioterapeut/arb. terapeut, sjukhuspräst, kurator