Ansökan om forskningsbidrag

 

Ansökan om bidrag hos Cancerstiftelsen i Kalmar län.

Stiftelsens ändamål skall vara att stödja utbildning, forskning och annat arbete för tidig upptäckt av cancer i Kalmar län. Stödet skall ske genom användning av avkastningen på stiftelsens medel. Styrelsen avgör hur medlen skall fördelas. Bidrag till godtagen sökande utbetalas i rater efter redovisade uppsatta delmål enligt ansökan.

För att erhålla medel från Cancerstiftelsen i Kalmar län så krävs följande.

Allmänna krav vid ansökan:

  • Sökanden är verksam/har sin profession inom Region Kalmar Län
  • Den sökande bör ha en handledare
  • Ett CV skall bifogas för den sökande och dennes ev. handledare
  • Tillstånd från etiknämnden krävs, om så behövs
  • Projektets natur skall beskrivas i en detaljerad ansökan där, utförlig disposition, budget, tidsperiod, för projektet framgår och ha en direkt koppling till cancersjukvård/cancerforskning och Region Kalmar län

Ansökan skickas till styrelsen,
Länk till ansökan: Forskningsansökan Cancerstiftelsen i Kalmar län


Cancerstiftelsen i Kalmar Län
C/O Agneta Ekblad
Stora Vägen 25
579 91 BOCKARA
eller mail till Gunilla@cancerstiftelsen-kalmar.se

Ansökningar behandlas löpande under året.