2024-01-12

Glastaket – en viktig funktion för alla

Att vara patient på Kalmar Länssjukhus för strålbehandling kan upplevas på många sätt. En som dagligen möter patienter är onkologisjuksköterskan Maria Wimmergren.

-Till oss kommer man för strålbehandling som antingen är botande eller lindrande. Det är många patienter som upplever behandlingsperioden som tuff, inte minst psykiskt, vilket vi har största förståelse för. Att i detta skede göra allt vi kan för att stötta patienten är viktigt och helt naturligt för oss. Som en del i detta är den fysiska miljön som patienten kommer till viktig.

Vad tänker du på då?

– Inne i de två behandlingsrummen har taken, som normalt sett består av ljudabsorbenter, försetts med belyst glastak föreställande bilder på blommande träd med blå himmel och lite stackmoln. Dessa glastak sprider ett helt annat ljus inne i behandlingsrummet, nästan känslan av ständig vår. Patienterna har något rofyllt att titta på när de ligger på britsen för sin behandling och på något sätt skingras tankarna för en liten stund och man fokuserar på något annat än just strålningen.

Hur kom ni på idén med glastak?

– Vi var på studiebesök på andra behandlingsenheter och fick inspiration till att göra något liknande här i Kalmar. Dels visade studierna att patientnyttan var stor, och även att det gav betydligt bättre arbetsmiljö för medarbetare. Behandlingsrummet har inga fönster och därmed inget dagsljus.

Sagt och gjort så skickade vi in en ansökan till Cancerstiftelsen i Kalmar län och berättade om de studier som gjorts gällande vikten av miljön i ett behandlingsrum, och att vi fått till oss att det hade stor patientnytta.

Vi fick svar att de sa ja till vår ansökan, där stiftelsen stod för kostnader av själva glastaket och regionen stod för elarbeten.

 

Vad säger patienterna när de kommer hit för behandling?

– Vi får flera samtal i veckan från patienter som berättar att man känner ett lugn och att man blivit mindre stressad då man haft något att titta på betonar Maria.

 

Christina Delborn, avdelningschef på Strålbehandlingen, berättar att man i dag tar emot patienter från 18 år och uppåt, detta sedan 2003. Inom verksamheten arbetar ett 80-tal medarbetare med medicinsk behandling och strålbehandling.

– Vi ser ett ökat antal cancerpatienter men även ökat antal behandlingar, vilket i sin tur medför att vår verksamhet behöver större lokaler som vi kommer att få inom ett par år.

Vi sökte medel från Cancerstiftelsen i Kalmar län och beviljades även medel för en mer vilsam behandlingsstol med kringutrustning samt en TV för patienter som vistas här under en hel dag. Så i stället för att ligga på en brits och vila så har vi nu en behandlingsstol där man kan ändra läge efter hur man vill sitta eller ligga. Denna tillsammans med TV:n har gjort stor skillnad för patienter som tydligt uppger att man upplever att dagen gått bättre genom att ha något att titta på menar Christina.