2021-12-10

Cancerstiftelsen beviljar sammantaget 850 000 för forskning


December 2021
Cancerstiftelsen i Kalmar län beviljar forskningsanslag på 850.000 (2021-23) till cancerforskare Fredrik Enlund vid Diagnostiskt centrum, RKL.

Fredrik Enlund (docent) ska med sina forskarkollegor i Kalmar göra genetiska undersökningar av lungcancer i syfte att påskynda utredningstiden och identifiera patienter som har särskild nytta av målstyrd cancerbehandling.
Fredrik menar följande
” -Med ny genetiskt teknik (NGS-teknik) som finns etablerad här i Kalmar ska vi bl a  utföra en fördjupad genetisk analys på DNA från cancerceller med syfte att förstå varför vissa tumörer svara bättre på målstyrd cancerbehandling än andra.” Vi är tacksamma för det fina forskningsanslag som Cancerstiftelsen och deras bidragare ger oss”.
http://Projektrapport_lungcancer_Cancerstiftelsen 210926