Tack för din gåva- den gör skillnad

Så här gör du för att skänka en gåva för Bättre cancersjukvård i Kalmar Län:

Du kan skänka din gåva direkt till stiftelsens Bankgiro 5305-7881

eller Swisha till nr 123 221 04 90  eller scanna QRkod.

 

           

Tack för din gåva!

Cancerstiftelsen i Kalmar län verkar för en bättre cancersjukvård i länet med fokus på utbildning och forskning.

Genom gåvor och dess avkastning innebär att stiftelsen har möjlighet att bidra till kompetensutveckling inom såväl sjukhusvård som hemvård, där vård i livets slutskede och anhörigvård är viktiga områden samt forskning.
Oavsett gåvans storlek är den viktig och den gör att utvecklingen går framåt när det gäller vård och forskning.
Allt arbete i stiftelsen sker ideellt där styrelsen består av sjukvårdspersonal och lekmän från länet.
Allmänna förvaltningskostnader kan därmed hållas på en mycket låg nivå.
Enligt senaste årsredovisningen uppgick de till 111767  kronor, eller 0,6 % av stiftelsens kapital.( 2020)

Detta borgar för att Din gåva verkligen gör nytta till hela sitt belopp!