Faktablad ansökan för dig som anställd inom vård och omsorg i Kalmar län

Region Kalmar Län har sedan 2007 – erhållit ekonomiska bidrag för att förbättra och stärka kunskapen hos vårdpersonal inom cancervården.

ANSÖKAN OM BIDRAG

Kompetensutveckling ska ske länsövergripande och ha direkt koppling till cancervård/cancerforskning, samt vara evidensbaserat

Alla yrkeskategorier som arbetar med cancerpatienter omfattas. Om man har blandade enheter så accepteras det, men vårdplatser för cancerpatienter måste alltid finnas. Däremot omfattas inte enheter med enbart andra sjukdomar som ex Demens, ALS, MS, m.fl. även om de befinner sig i livets slutskede.

Det går att söka pengar året om, d.v.s. det finns inget sista datum för ansökningstiden. Men det måste finnas tid för att bearbeta ansökan.

Observera: förtäring samt lönekostnader omfattas av ej och skall därför inte vara med i sökt belopp.

Från det att Region Kalmar tagit emot ansökan tar det cirka 4 veckor innan svar kommer, förutsatt att ansökan är korrekt ifylld.

Ansvarig för ansökan är sökanden och den chef som skriver under ansökan.

Efter genomförd kurs skall en rapport inkomma från deltagarna var och en om sina upplevelser och erfarenhet av kursen motsv. . Om rapporter inte inkommer kommer pengarna att återkrävas. Givetvis återkrävs pengarna också om man inte genomför kursen, konferensen.

När det gäller ansökan för studier, så måste studieresultatet vara minst godkänt och intyget ska ha inkommit innan pengar kan skickas till kliniken/enheten.

Telefonnummer 010358 11 48 (internt 81148)

Rapporterna samt fakturor och dylikt skickas till:
Eva Marcusson
Sjukhusledningen, hus 2, plan 7
Box 601
39126 Kalmar
eva.marcusson@regionkalmar.se

ansokan-bidrag-fran-cancerstiftelsen-i-kalmar-lanansokan-bidrag-fran-cancerstiftelsen-i-kalmar-lan