Cancerstiftelsen i Kalmar län

Cancerstiftelsen i Kalmar län startades 1990, på initiativ av lantbrukaren Lars-Erik Johansson, Kulltorp, BERGA. Drivkraften var personliga erfarenheter av att cancervården inte räckte till i alla skeden av sjukdomsförloppet.

Stiftelsens uppgifter stod klara från början. Att genom insamling av medel från företag och allmänhet få en kapitalbas som skulle ge möjlighet att stödja utbildning, forskning och annat arbete som kunde främja tidig upptäckt av cancer, adekvat behandling av sjukdomen, stöd till anhöriga samt en värdig vård i livets slutskede.

Den ekonomiska utveckling i stiftelsen kan bäst följas genom att studera årsredovisningen, vilken kan läsas här på hemsidan under nyheter eller rekvireras från Länsstyrelsen Östergötland som har tillsyn över stiftelsen.

Kontaktuppgifter till styrelsen och revisorn finner Du nedan.

Adress:

Cancerstiftelsen i Kalmar län
C/O Agneta Ekblad

Stora vägen 25

579 91 Bockara

Styrelse:

Gunilla C Johansson

Ordförande samt firmatecknare

070-610 22 12 Box 514, 572 28 Oskarshamn
gunilla@cancerstiftelsen-kalmar.se

Håkan Granlund

Ledamot

0491-782000
hakan@cancerstiftelsen-kalmar.se

Agneta Ekblad

Ledamot och kassör

Stora Vägen 25
579 91 Bockara

Stihna J Evertsson

Ledamot

Lantmätaregatan 25
579 32 HÖGSBY

Kjell Pettersson

Ledamot

Villa Havsbad, Påkhäraldsvägen 54
572 95 FIGEHOLM

Wilhelmus Liethof

Ledamot

0491-17232, 070-7867296
Hycklinge Brulid 1
572 91 OSKARSHAMN
wim@cancerstiftelsen-kalmar.se

Elisabeth Olsson

Ledamot

070-232 43 08

Långgatan 25
579 31 Högsby

Suppleanter och revisor:

Gugge Schön

Suppleant

073-072 22 88
Bruksvägen 5
579 32 Högsby

Charlotta Fredriksson

Suppleant

Hoppensteds väg 7

392 44 Kalmar

Bruno Tagesson

Auktoriserad revisor

Advice Revision Kalmar AB.