2024-05-14

Publikation i Läkartidningen

Den  5 maj publicerade Läkartidningen forskningsstudie om analys av ctDNA för tidigare upptäckt av lungcancer.
En studie där Cancerstiftelsen i Kalmar län är en av finansiärerna.

Lungcancer är den vanligaste orsaken till cancerdöd globalt. Tidig diagnos och en individualiserad behandlingsstrategi är avgörande för att förbättra överlevnaden och livskvaliteten för lungcancerpatienter. Alla tumörer orsakas av skador på DNA- och/eller RNA-nivå [1], och under det senaste årtiondet har flera cancergenetiska biomarkörer (mutationer och fusionsgener) identifierats som möjliggör en genetisk subgruppering av lungcancer, som nu även ofta kan matchas till en riktad molekylär precisionsbehandling [2]. De senaste åren har det även tillkommit en revolutionerande utveckling av analysmetoder inom diagnostiken, där man genom ett blodprov kan analysera cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) för detektion av biomarkörer [3].

Läs mer: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/originalstudie/2024/05/tidigare-upptackt-av-lungcancer-med-analys-av-tumor-dna-i-blod/