Inlägg av Admin

Ansökan om bidrag från Cancerstiftelsen i Kalmar län.

Stiftelsens ändamål skall vara att stödja utbildning, forskning och annat arbete för tidig upptäckt av cancer i Kalmar län. Stödet skall ske genom användning av avkastningen på stiftelsens medel. Styrelsen avgör hur medlen skall fördelas. Bidrag till godtagen sökande utbetalas i rater efter redovisade uppsatta delmål enligt ansökan. När det gäller bidrag till forskning klicka […]