Ansökan om bidrag från Cancerstiftelsen i Kalmar län.

Stiftelsens ändamål skall vara att stödja utbildning, forskning och annat arbete för tidig upptäckt av cancer i Kalmar län. Stödet skall ske genom användning av avkastningen på stiftelsens medel. Styrelsen avgör hur medlen skall fördelas. Bidrag till godtagen sökande utbetalas i rater efter redovisade uppsatta delmål enligt ansökan.

När det gäller bidrag till forskning klicka här
När det gäller bidrag till utbildning, handläggs detta genom vårdutvecklare Monica Hugoson, Geriatriska kliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar.