Ansökan om forskningsbidrag eller utbildningsbidrag från Cancerstiftelsen i Kalmar län.

Stiftelsens ändamål skall vara att stödja utbildning, forskning och annat arbete för tidig upptäckt av cancer inom Region Kalmar län. Stödet skall ske genom användning av avkastningen på stiftelsens medel. Styrelsen avgör hur medlen skall fördelas. Bidrag till godtagen sökande utbetalas i rater efter redovisade uppsatta delmål enligt ansökan.

När det gäller bidrag till forskning  skickas den direkt till stiftelsen.

När det gäller bidrag till utbildning som anställd inom Region Kalmar Län, handläggs detta genom vårdutvecklare Monica Hugoson, Geriatriska kliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar. Ansökan kan göras i fritext på mejl  eller genom  följande  blankett:Ansökan Cancerstiftelsen i Kalmar län

0480-448899

070-5581602

monica.hugoson@ltkalmar.se

Ansökan om bidrag hos Cancerstiftelsen i Kalmar län.

Stiftelsens ändamål skall vara att stödja utbildning, forskning och annat arbete för tidig upptäckt av cancer i Kalmar län. Stödet skall ske genom användning av avkastningen på stiftelsens medel. Styrelsen avgör hur medlen skall fördelas. Bidrag till godtagen sökande utbetalas i rater efter redovisade uppsatta delmål enligt ansökan.

För att erhålla medel från Cancerstiftelsen i Kalmar län så krävs följande.

Allmänna krav vid ansökan:

  • Sökanden är verksam/har sin profession inom Region Kalmar län
  • Den sökande bör ha en handledare
  • Ett CV skall bifogas för den sökande och dennes ev. handledare
  • Tillstånd från etiknämnden krävs, om så behövs
  • Projektets natur skall beskrivas i en detaljerad ansökan där, utförlig disposition, budget, tidsperiod, för projektet framgår och ha en direkt koppling till cancersjukvård/cancerforskning och Region Kalmar län

Ansökan skickas till styrelsen,

Cancerstiftelsen i Kalmar län

C/O Agneta Ekblad

Stora vägen 34

579 91 BOCKARA

Behandlas så snart som möjligt i samband med nästkommande styrelsemöte.